Scarlett SC-KS57P15
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Elegant ultrathin design
Digital LCD display
Weight (g) and volume (ml) measuring
Measuring accuracy - 1 g
Maximum weight 5 kg
Platform material glass
Ultrathin shockproof, heat-resistant glass platform - 0.4cm
Calculation of water and milk volume (the button to switch measuring unit is on the back side)
Touch-control switchboard
Reset-to zero tara function
Low battery indicator
Overload indicator
Easy to clean
Battery included 1 pc 3V ?R2032

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ