Miele 09606050
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

For washing wool and other delicate tissues
A special complex of wheat proteins for fabric care tive formula for color protection
Specific components of the means to protect the fiber from rolling
Excellent wash results even at low temperatures
apacity of 10 washings

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ