Miele 09777960
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Ultra cartridge Phase 2, 1,5 l
2-component detergent for Colorful and White.
For vivid colors and crisp white linen
Excellent stain removal, even at low temperatures
Overdosing with automatic dosing
Highly efficient - For 50 washloads
Wash just perfect. With Miele.

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ