Joseph 60040 cutting board big
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Living hinges folds into a chute when the handle is squeezed to guide food into pot
Features non-slip feet and soft-grip handle
Measures 19 x 10.75 x .5-inches
Dishwasher safe;
Provides a durable, knife-friendly cutting surface for all types of food preparation
Polypropylene living hinges folds into a chute when the handle is squeezed to guide food into pot

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ