Joseph 85055 dishwashing container Wash&Drain whit
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

A type Cleaning set
Material Plastic
Packaging Package
Package Size (LxWxH) cm 31 x 31.5 x 20
Weight, g 802

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ