Tescoma 379810 RECT.CHOPPING BOARD CM 26x16 BAMBOO
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Excellent for slicing and serving meals- made of high-quality hard and resistant wood the bamboo tree,
a combination of two wood tones for an exclusive appearance.
Select your size: 26x16 cm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ