Tescoma 863528 Poultry shears COSMO
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


- Reliably cut the skin, meat and bones raw and finished bird
- blade of high-grade stainless steel
- provided with a fuse
- adheres well to the hand knob - will not slip in your palm
- the product extends the style design range of COSMO kitchen knives
Product code: 863528

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ