Brandani 54128 OWL SHAPED SILICONE INFUSER
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

FEATURES
A moment of relax, a pause to enjoy a rest, a break with a delicious pastry.
Brandani's Gufetto infuser makes this possible!
With Brandani's owl shaped infuser you can prepare tea and herbal teas enjoying the beneficial properties contained in herbal leaves.
Open Brandani's owl infuser, insert the chosen leaves and immerse in a cup of hot water.
After only a few minutes a hot infusion will be ready, a treat to enjoy alone or in company.
Colourful and fun, Brandani's Gufetto infuser also makes a wonderful gift!

MEASURES
CM 5,5 H

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ