Tefal K0611814
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Practical knife for vegetables.
It is equipped with ergonomic grip, that does not slide in the hand.
The working part of the blade is made of stainless steel.

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ