Sony ZS-PS50/W
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


CD-boom box radio with AM / FM, playback function via USB
Dimensions: (W x H x D) 300 x 125 x 210 mm
Weight: 1.72 kg
Playing CD- ROM drive (CDDA format; CD-R / RW; MP3 and WMA)
USB REC function allows you to record CD on USB-devices
The constant output power over a wide range of 2 + 2 W
Built-In Radio analog AM and FM 87,5 - 108,0 MHz
Preset with 30 presets (20 - FM, 10 - AM)
Battery (FM radio: up to 26 hours; from CDs to 9 hours)

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ