Hama "Optec" 10x50 (02804)
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Binoculars
Compact porroprism binoculars with high-quality glass lens system and optical BK7 glass for first-class picture quality even in extreme situations
Soft touch housing for shock resistance and optimum handling, therefore ideal for travel, sports and leisure time
Blue lens coating
Thanks to reversible eyecups also suitable for persons who wear glasses
Large focusing wheel for quick and easy focusing
1/4" (6.4 mm) thread allows a tripod to be connected (thread cover included)
Accessories: 1 pair of "Optec" binoculars, 1 bag, 1 carrying strap
Armouring: Rubber
Diameter of Exit Pupil: 4,1 mm
Design: Porro
Colour: Black
Focusing: Joint Focusing Arrangement
Lens Coating: Coated
Diameter of Lens: 50 mm
Line: Optec
Field of View /1000 m: 100 m
Model: Sport and Leisure Binoculars
Max. Magnification Factor: 10 x
Weight: 1100 g

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ